تسمه پروانه و تسمه تایم

تسمه پروانه و تسمه تایمهای پیشنهادی این شرکت با برند TRW تایوان جهت مصارف صنعتی، خودروسازی، کشاورزی و خانگی عرضه میگردند.