نوار نقاله Elecsave

نوار نقاله الکسیو از یک ترکیب لاستیکی خاص (به آن ترکیب انرژی بهینه شده نیز می گویند) در روکش لاستیکی استفاده می کند، این ترکیب از طریق افزایش مقاومت غلطکی ناشی از تغییر شکل نوار که در طی عملیات توسط غلطک ها ایجاد شده است در نهایت موجب صرفه جویی در هزینه برق می شود.

تسمه نقاله الکسیو مقاومت غلطکی را کاهش می دهد که این امر از طریق تغییر ترکیب روکش لاستیکی موجب مصرف 60 درصدی انرژی می گردد.

میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت تئوری: 30~15%

تنها زمانی می توان انتظار صرفه جویی در انرژی را داشت که تسمه نقاله الکسیو بدون تغییر مدل یا بهبود سیستم نقاله کنونی جایگزین تسمه فعلی گردد.