تسمه نقاله مقاوم در برابر روغن/ سایش

نوار مقاوم در برابر روغن

تسمه نقاله مقاوم در برابر روغن طراحی گردید تا از متورم شدن روکش لاستیکی در حین جابجایی موادی که محتوی روغن هستند جلوگیری نماید، لذا این نوار در جابجایی این قبیل مواد روغنی مورد استفاده واقع می گردد.


 

نوع

 تغییر حجم (%)

استاندارد

ASTM No.1 Oil

– 9.6

IS1891(1998)
(27
, 3days, Max. 75%)

ASTM No.2 Oil

0.6

ASTM No.3 Oil

17.6