تسمه نقاله لوله ای

تسمه نقاله لوله ای یک سیستم حمل و نقل به روز و تاثیرگذار است که مشکلات زیادی از قبیل خردشدن بار، پراکندگی، نشتی، مخلوط شدن با مواد خارجی، زاویه محدود شیب و ... که در سیستم حمل و نقل معمولی مشاهده شده را برطرف نموده است.

در حین بارگیری مواد، این نوار مانند تسمه معمولی باز باقی می ماند و در هنگام جابجایی مواد به شکل لوله درآمده و مواد را در برگرفته و انتقال می دهد. مجدداً هنگام تخلیه نوار به آرامی به شکل باز بر می گردد.

تسمه نقاله لوله ای برای هر دو چرخش افقی و عمودی در دسترس است.

ساختار تسمه نقاله لوله ای

ویژگی ها

عدم پراکندگی گرد و غبار، نشتی و ریزش مواد  
از آنجایی که مواد در داخل لوله هستند تسمه نقاله لوله ای از خرد شدن بار، پراکندگی، ریزش، نشتی، خیس شدن، ترکیب شدن با گرد و غبار یا مواد خارجی و  ... جلوگیری می نماید.

توانایی حمل مواد در شیب و منحنی زیاد
نوار برگشت به شکل لوله رول شده است که از ریزش مواد متصل به دیواره حمل جلوگیری می نماید.

موجب پاکیزگی محیط زیست می گردد و صدا و لرزش کمی دارد
طراحی ساختار آن به سمت بالا، پایین، چپ و راست آسان است و هزینه طرح ریزی آن مقرون به صرفه است.

سرعت انتقال بالا و طرح بندی آسان و مقرون به صرفه
در صورت منحنی شکل بودن خط انتقال، فضای بزرگ مورد نیاز است. با این حال تسمه نقاله لوله ای می تواند آزادانه خم شود و نیاز به دیگر وسایل انتقالی را برطرف نماید.

قطر لوله و ویژگی های استاندارد


 

 قطر لوله(mm)

150

200

250

300

350

400

500

عرض(mm)

600

780

950

1100

1300

1500

185

تسمه نقاله لوله ای برگشت

ویژگی ها

طرف حامل تسمه نقاله لوله ای برگشت دارای ساختاری معمولی است و طرف بازگشتی آن دارای ساختاری لوله ای می باشد، بدین طریق می تواند آلودگی ناشی از خرده های بار را به حداقل رساند. همچنین تسمه نقاله لوله ای بازگشتی می تواند مواد را به وسیله بازگشتش انتقال دهد.

ساختار

پوشش محافظ نوار

ویژگی ها

می توان به وسیله پوشاندن طرف حامل تسمه نقاله توسط پوشش محافظ، از آلودگی محیطی ناشی از پراکندگی گرد و غبار جلوگیری نمود.