تسمه نقاله سایدوال  (Flexwall or Sidewall)

تسمه نقاله سایدوال تسمه ای است مجهز به دیواره کرکره ای شکل ویژه ای که به آن ها دیواره موج دار(Sidewall)  می گویند و به طور عمده برای انتقال مواد پودری و کوچک در شرایط شیب تند در کارخانه های تولید کاغذ یا سیمان استفاده می شود.

به وسیله موج دار کردن دیواره ها سطح مقطع بار افزایش می یابد و این امر موجب افزایش توانایی انتقال و به حداقل رساندن عرض نقاله می گردد.

به کمک نصب پره های موج دار در جهت عرض نوارنقاله شیب دار و عمودی تا زاویه 75 درجه جابجایی مواد میسر میگردد و فضای مورد نیاز مواد در حال حمل می تواند به حداقل برسد.

همانطور که تصویر پره موج دار که در بالا صحبت شد ضمیمه شده است، صفحه حاشیه برای جلوگیری از خدشه دیدن مواد در حال حمل ضروری نیست.

تغییر زاویه شیب به وسیله استفاده از یک نوار سفت و رولیک هل دهنده میسر است.

به منظور صرفه جویی در هزینه تجهیزات می توان از یک غلطک صاف استفاده کرد.

تسمه نقاله با دیوارموجی شکل (Flexwall)

آج میانی (Cleat)


 

H

H1

F

60

55

80

80

75

100

100

90

100

120

110

110

140

120

120

160

140

140

200

180

190

 

Flexwall

 

H
(mm)

Bw
(mm)

Bf
(mm)

T
(mm)

60

45

50

42

80

45

50

42

100

45

50

42

120

66

90

60

140

66

90

60

160

66

90

60

200

66

90

60