جریان هوا

نوار هوا با مقدار کمی هوا بدون نیاز به رولیک، شناور می شود و می تواند مواد را با سرعت بالا انتقال دهد.


تسمه نقاله جریان هوا

نوار هوا با مقدار کمی هوا بدون نیاز به رولیک، شناور می شود و می تواند مواد را با سرعت بالا انتقال دهد. نوار هوا می تواند به کمک تعادل بین فشار هوا از زیر و بار (وزن مواد) از بالا، مواد را به صورت شناور در هوا انتقال دهد.

ویژگی ها

جلوگیری از آلودگی ناشی از پراکندگی و ریزش مواد در حال حمل در مناطق اطراف خط
تجهیزات انتقال مناسب با محیط زیست و زیبایی ظاهری بیشتر در مقایسه با سایر تجهیزات موجود
عدم نیاز به تعمیرات و نگه داری و جایگزینی رولیک ها
ایجاد امنیت دستگاه ها به وسیله انسداد بنیادین امکان آتش سوزی
طول عمر نوار هوا به لطف عدم اصطکاک بین غلطک و نوار بیشتر می باشد