تسمه نقاله آجدار (Chevron belt)

تسمه نقاله آجدار نیز همانند سایر تسمه نقاله های معمولی می تواند ذغال سنگ و سنگ آهن را حمل کند اما برای انتقال شن، پودر ذغال، حبوبات و ... و همچنین کیسه ها و بسته های محتوی مواد در شیب تند بسیار کارآمدتر است. مواد متشکل از پودر یا ذرات می توانند در شیب 17 الی 28 درجه حمل شوند و کیسه ها و بسته ها در شیب 30 الی 35 درجه.

ویژگی های استاندارد

عرض تسمه نقاله B(mm)

عرض آج نوار     (mm)

فاصله بین دو آج P(mm)

عرض آج نوار    W(mm)

ارتفاع آج نوار  H(mm)

زاویه آج نوار   (θ)

300

280

92.5

12

5

120

350

340

92.5

12

5

120

400

390

92.5

12

5

120

450

440

92.5

12

5

120

450

440

120

15

8

120

500

480

92.5

12

5

120

500

490

120

15

8

120

550

540

92.5

12

5

120

600

600

92.5

12

5

120

600

590

120

15

8

120

650

640

92.5

12

5

120

700

690

92.5

12

5

120

750

740

92.5

12

5

120

750

590

230

15

20

120

800

790

92.5

12

5

120

800

790

92.5

12

11

120

900

895

200

15

5

180

900

890

92.5

12

5

120

1000~1500

1000

100

12

5

120

1200

1190

92.5

12

5

120

1200

750

230

35

7

120

1400

1070

130

20

5

120

1400

1400

92.5

12

5

120

1500

1430

92.5

12

5

120

1800

1400

92.5

12

5

120