روکش درام

روکش لاستیکی درام

- طول بلندمدت دوره تعویض به لطف مقاومت بالای روکش در برابر سایش

- کاهش لغزش

- نصب آسان همراه با الگوی گرد

مجرای سرامیکی

- مقاومت بالا در برابر سایش

- پیشگیری از چکه کردن آب ایجاد شده توسط شکل لبه

- سرامیک به ساینده ترین ناحیه روکش متصل می گردد و نتیجه آن مقاومت عالی در برابر سایش می باشد.